Mosonmagyaróvár oktatásának története a kora középkorra nyúlik vissza: Magyaróvárról 1264-bol, Mosonban 1313-ból van adat iskola létesítéséről. 1739-ben megnyitotta kapuit a megye első középfokú oktatási intézménye a Magyaróvári Piarista Gimnázium, 1818-ban kezdődtek az előadások a felsőfokú Gazdasági Magán Tanintézetben. A XIX. század utolsó harmadában Moson megyében a tankötelesek 96,8%-a járt iskolába (az országos átlag 50,5% volt ebben az időben).

Magyaróváron 1896-ig három osztályból álló vegyes iskola működött. 1894-ben az addigi községi elemi iskola állami tulajdonba került. A millénium emlékére a magyar Vallás-és Közoktatásügyi Minisztérium új épület felépítését határozta el, melyhez 1896-ban Magyar-Óvár város 1000 négyszögöl területet adott át az állam részére. 1897 november 8-án nyitotta meg kapuit az "Újtelep"-en állami elemi iskolaként. Az épület 10 tantermet és 19 egyéb helyiséget foglalt magába, tornacsarnok is készült mellé. Az épületben két iskolatípus működött: állami elemi iskola és iparostanonc iskola. Az 1897/98-as tanévben iparostanonc tanuló négy osztályban volt 89 fovel, mind fiú. Kereskedelmi osztályba járt 9, az I. osztályba 30, a II. osztályba 23 és a III. osztályba 27 fo. A tanévet 67 fo fejezte be, 22 főnek a tanulóviszonya év közben megszűnt.

Fotó

A tannyelv a magyar volt s a német nyelv csak az I. osztályban volt a szükséghez képest mint segédnyelv a magyarázatoknál alkalmazva. A tanórák a nappali órákban 4-6-ig voltak megtartva. Érdemes megemlíteni, hogy a rajztanítás intenzívebbé tétele céljából heti 4 óra rajz volt kezdő és haladó csoportba osztással. 1944-ig ebben az épületben folyt a szakképzés. Az 1943/44-es iskolai év a háborús viszonyok miatt csak november 1-én vette kezdetét és április 1-vel befejeződött. Ebben a tanévben 231 fiú és 50 leány iparostanonc tanuló volt.

1945-ben Mosonba került át az iparostanonc képzés, melynek jogutódja iskolánk - rövid óvári kitérő után - az 1967/68-as tanév óta működik mai helyén.

Az 1966. évi pályaválasztási tájékoztatóban a következő szakmák szerepeltek az iskola képzési kínálatában:

8. osztály elvégzése után (3 éves képzés):

kovács esztergályos köszörűs
géplakatos általános lakatos marós
szerszámkészítő hegesztő (2 év) autószerelő
bádogos és vízvez. szerelő villanyszerelő ács-állványozó
kőműves mg. szerelő

Érettségivel rendelkező tanulóknak (2 éves képzés):

esztergályos géplakatos szerszámkészítő
elektro-műszerész mechanikai műszerész műszerész
villanyszerelő

1980-ban 60 fos kollégiummal bővült az iskola, konyhával, étteremmel kiegészítve. Itt a vidéki illetve a nehéz körülmények között élőknek kínálunk elhelyezési lehetőséget négy ágyas szobákban. Hétvégeken, szünetekben kiadjuk a szobákat turista csoportoknak is. Iskolánk éttermében mindenkinek lehetősége van étkezésre. Az étteremben külső rendezvények is helyet kapnak (esküvők, bálok).
1987-ben készült el az új "B" épületünk hat tanteremmel, szertárakkal.
1988-ban ruhaipari tanműhely lett kialakítva a Pálffy villában. Termékeit saját boltunkban értékesítjük, a környéken lakók szívesen vásárolnak itt, mert az árak mindenki számára megfizethetőek.
Ruhás tanulóink a gyakorlati foglalkozás keretében maguk készítik el ballagási ruhájukat.
Az első szakközépiskolai osztály 1991-ben indult ruhagyártó szakmában. Kereskedő, vendéglátó szakmunkás képzés 1993-tól, szakközépiskolai képzés 1994 óta folyik az iskolában. Gépipari szakközépiskolai osztály 1997-ben indult általános gépszerelő és karbantartó szakmában. 1998-ban faipari szakközépiskolai osztály indult.

1999-ben gépipari tanműhelyt alakítottunk ki a volt Mofém gyári tanműhelyből. A vasas tanulók orientációs képzését folytatjuk itt kilenc-tizedik évfolyamon. Rendelkezünk egy CNC gépteremmel, ahol ezekkel a modern eszközökkel is megismerkedhetnek tanulóink.

Négy számítógépes tantermünk van, termenként 15 db modern, multimédiás géppel felszerelve. Csoportokra bontva folyik itt az oktatás. Lehetőségünk van Internet elérésre, a tananyagba beépítettük ennek használatát. Fontosnak tartjuk, hogy a legmodernebb ismeretszerző eszközt is biztosan tudják kezelni tanulóink, megtalálják a keresett információt a hálózaton.

A következő igazgatók irányították az iskolát a háború után:

Kelemen Lajos ( -1953)
Papp Zoltán (1953-1954)
Molnár Ágoston (1954)
Hatt János (1953-1958)
Tamás Ferenc (1958-1959)
Kiss Pál (1960)
Tóth Zoltán (1960-1965)
Füzfa János (1966-1995)
Kéfer Andor (1995-1996)
Deák Izabella (1996-1999)
Gede Zoltán (1999-2014)
Borsics József (2014-)

Az oldal Borsics József munkája nyomán készült.